Sổ tay

1. Quy chế – Quy định:

+ Quy chế đào tạo tín chỉ (HUI): Click here

+ Sổ tay sinh viên:

-> Tài chính – Ngân hàng (TafeSA, Úc): Click here  (Bổ sung điều kiện tốt nghiệp của chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng: Click here)

-> Quản trị kinh doanh (TafeSA, Úc): Click here

-> Điều kiện tốt nghiệp: Click here

+ Chống gian lận và ứng xử sinh viên (TafeSA, Úc): Click here

+ Nội quy & quy định giờ giấc học tập của Trường: Click here

+ Một số lưu ý quan trọng về học vụ: Click here

2. Giao tiếp – Ứng xử:

+ Lịch tiếp sinh viên của Văn phòng Khoa: Click here

+ Lịch tiếp sinh viên của Lãnh đạo Khoa: Click here

+ Giao dịch hành chính cần biết: Click here

+ Đề nghị của Trưởng khoa: Khoa Quốc tế trân trọng cảm ơn mọi đóng góp, ý kiến và phản hồi của sinh viên, phụ huynh và giảng viên để chúng tôi nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ. Có nhiều cách để Quý vị đưa ý kiến:

           – Phản ánh trực tiếp cho giảng viên cơ hữu của Khoa chúng tôi (bằng văn bản hay email).

           – Phản ánh trực tiếp cho văn phòng Khoa (Khoa Quốc tế – Lầu 3 – Nhà E) (bằng văn bản, email đến khoaquocte@hui.edu.vn hoặc điện thoại đến 3 8940 390 ext 106 ).

           – Phản ánh trực tiếp đến Trưởng khoa (Khoa Quốc tế – Lầu 3 – Nhà E) (bằng văn bản, email đến buidinhtien@hui.edu.vn  hoặc điện thoại đến 3 8940 390 ext 544).

           – Góp ý qua hộp thư góp ý của nhà Trường.

           – Góp ý mẫu biểu của đối tác chúng tôi (TafeSA Student Complaint Form): Click here    

           – Gửi phản hồi trực tiếp từ website này hoặc từ website Click here

Chúng tôi cam kết sẽ xử lý mọi yêu cầu trong thời gian không quá tối đa 05 ngày làm việc.

3. Phụ trách – Quản lý:

+ Danh sách giáo viên chủ nhiệm: Click here

+ Danh sách giáo viên phụ trách: Click here

+ Danh sách cán bộ lớp: Click here

+ Danh sách cán bộ Đoàn & Hội sinh viên: Click here

4. Kế hoạch – Tiến độ:

+ Nghỉ tết:   Từ 16/01/2012 (23 tháng chạp- Tân Mão) đến 05/02/2012 (14 tháng giêng-Nhâm Thìn) (3 tuần)

+ Nghỉ hè: Từ 06/08/2012  đến 01/09/2012  (4 tuần)

+ Lịch thi: Click here

+ Lịch học (thời khóa biểu): Click here

5. Mẫu biểu – Báo cáo:

+ Mẫu biểu của Trường (Phòng Đào tạo): Click here

+ Mẫu biểu của Trường (Phòng Quản lý sinh viên): Click here

+ Mẫu biều của Trường (Phòng Tài chính-Kế toán): Click here

+ Mẫu biểu của Khoa:

– Đánh giá môn học: Click here

– Phản hồi của học viên theo AQTF2007: Click here

– Than phiền của sinh viên (TafeSA Student Complaint Form): Click here

5. Lưu ý – Nhắc nhỡ:

+ Xem điểm: Click here

+ Kiểm tra việc đóng học phí: Click here

+ Đăng ký học phần: Click here

+ Làm thẻ sinh viên:

  • Đối với sinh viên làm lại thẻ (trước đó đã có thẻ sinh viên) : Mang 2 ảnh 3×4 đến phòng Quản lý học sinh sinh viên (Tầng trệt nhà H – bàn số 4) để làm lại thẻ.
  • Đối với sinh viên chưa có thẻ sinh viên (làm thẻ lần đầu): Mang 2 ảnh 3×4 và chứng minh nhân dân đến văn phòng khoa Quốc tế (Phòng E3.03, Tầng 3 -Nhà E) gặp Giáo vụ Khoa để làm thẻ.
%d bloggers like this: