Hình ảnh

+ Ngài Toàn quyền Canađa, David Johnston, giao lưu với SV Khoa (2011): Click here

+ Lễ trao bằng tốt nghiệp QTKD do Học viện SIAST (Canađa) cấp bằng (2011): Click here

+ Lễ trao bằng tốt nghiệp CNTT & QTKD do Học viện TafeSA (Úc) cấp bằng (2010): Click here

+ Lễ trao bằng tốt nghiệp QTKD do Học viện SIAST (Canađa) cấp bằng (2010): Click here

+ Tân sinh viên Khoa trong Lễ tổng khai giảng năm học mới 2010-2011: Xem tại đây

%d bloggers like this: