Điểm tiếng Anh của ĐH tiên tiến Khóa 6 và Khóa 7

VP Trung tâm HT & ĐT Quốc tế trân trọng thông báo kết quả học tập môn Tiếng Anh của các lớp ĐH tiên tiến Khóa 6 và 7 như sau:

1. ĐH tiên tiến Khóa 6: Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4, Tiếng Anh 5

2. ĐH tiên tiến Khóa 7: Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3

Mọi thắc mắc, ý kiến hay góp ý, sinh viên liên hệ trực tiếp Giáo vụ Trung tâm (C.Phượng) hoặc email về khoaquocte@hui.edu.vn

Hạn chót nhận phản hồi: 16h30 ngày 10/10/2012

Trân trọng,

VP Trung tâm

Học bổng Song phương Bỉ 2013 – 2014

Trung tâm Hợp tác và Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo Học bổng song phương của chính phủ Bỉ (năm học 2013-2014): Click here

Trân trọng,

VP Trung tâm

Danh sách sinh viên đại học tiên tiến năm học 2012-2013

Văn phòng Trung tâm HT và ĐT Quốc tế trân trọng thông báo Danh sách sinh viên các lớp ĐH tiên tiến của  năm học 2012-2013 (bắt đầu từ 03/09/2012) như sau:

1. ĐH tiên tiến chuyên ngành QTKD: Click here

2. ĐH tiên tiến chuyên ngành KTKT: Click here

3. ĐH tiên tiến chuyên ngành TCNH: Click here

4. ĐH tiên tiến chuyên ngành Môi trường: Click here

5. ĐH tiên tiến chuyên ngành QTKD (liên thông): Click here

6. ĐH tiên tiến chuyên ngành TCNH (liên thông): Click here

7. ĐH tiên tiến chuyên ngành CNTT (liên thông): Click here

Trung tâm yêu cầu các em sinh viên kiểm tra thông tin và lớp của mình. Mọi ý kiến, thắc mắc hay góp ý, SV liên hệ trực tiếp Giáo vụ Trung tâm (C.Phượng) tại VP Trung tâm (phòng E 3.03) hoặc email đến: khoaquocte@hui.edu.vn.

Hạn chót nhận phản hồi: 16h30 Thứ tư ngày 12/09/2012

Trân trọng,

VP Trung tâm

Kết quả học tập môn Tiếng Anh (Học kỳ 2) của các lớp SIAST 6, SIAST 7 & MIT 2

Văn phòng Khoa trân trọng thông báo Kết quả học tập môn Tiếng Anh (Học kỳ 2 – Năm học 2011-2012) của các lớp SIAST 6, 7 và MIT 2 như sau: Click here

VP Khoa yêu cầu các em sinh viên kiểm tra kết quả học tập của mình. Mọi ý kiến, thắc mắc hay góp ý, SV liên hệ trực tiếp Giáo vụ Khoa (C.Phượng) tại VP Khoa (phòng E 3.03) hoặc email cho VP Khoa theo email: khoaquocte@hui.edu.vn.

Hạn chót nhận phản hồi: Thứ tư ngày 08/08/2012

Trân trọng,

VP khoa

Kết quả học tập môn Tiếng Anh 3 của các lớp ĐH tiên tiến khóa 7

Văn phòng khoa trân trọng thông báo Kết quả học tập môn Tiếng Anh 3 cho các lớp ĐH tiên tiến khóa  7 như sau: Click here

VP Khoa yêu cầu các em sinh viên kiểm tra kết quả học tập của mình. Mọi ý kiến, thắc mắc hay góp ý, SV liên hệ trực tiếp Giáo vụ Khoa (C.Phượng) tại VP Khoa (phòng E 3.03) hoặc email cho VP Khoa theo email: khoaquocte@hui.edu.vn.

Hạn chót nhận phản hồi: Thứ tư ngày 08/08/2012

Trân trọng,

VP khoa

Lịch thi môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN cho các lớp ĐH tiên tiến khóa 7 (HK3 năm học 2011-2012)

Văn phòng khoa trân trọng thông báo lịch thi môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN cho các lớp ĐH tiên tiến khóa  7 như sau:

1. Lịch thi: Ngày 01/08/2012 (Thứ tư) 

2. Chi tiết lịch thi: Click here

3. Danh sách dự thi: Click here

Mọi thắc mắc, SV liên hệ trực tiếp Giáo vụ Khoa (C.Phượng) tại VP Khoa (phòng E 3.03) hoặc email cho VP Khoa theo email: khoaquocte@hui.edu.vn

Trân trọng,

VP khoa

Thông báo nghỉ học và chuyển phòng thi môn Tiếng Anh 3

Theo thông báo của nhà Trường vào ngày 10/07/2012 (chi tiết thông báo: click here), VP Khoa Quốc tế trân trọng thông báo về việc nghỉ học và chuyển phòng thi tiếng Anh 3 (ĐH tiên tiến Khóa 7) như sau:

1. Lịch nghỉ học:

  • Từ ngày 12/07/2012 (Thứ năm) đến 14/07/2012 (Thứ bảy), các lớp học buổi sáng và buổi chiều tại nhà C được nghỉ học (các lớp buổi tối vẫn học bình thường).
  • Từ ngày 15/07/2012: các lớp học theo thời khóa biểu bình thường.

2. Thay đổi phòng thi: Các lớp đại học tiên tiến Khóa 7 thi môn Tiếng Anh 3  sẽ chuyển từ nhà C sang nhà V như sau:

STT Lớp thi Môn thi Thứ Tiết Ngày thi Phòng Thi
1. HUI-BAA7A Tiếng   Anh 3 6 8   – 12 13/07/2012 V11.01
2. HUI-BAA7B Tiếng   Anh 3 6 8   – 12 13/07/2012 V11.04
3. HUI-BBA7A Tiếng   Anh 3 6 8   – 12 13/07/2012 V12.01
4. HUI-BBA7B Tiếng   Anh 3 6 8   – 12 13/07/2012 V12.03
5. HUI-BES7 Tiếng   Anh 3 6 8   – 12 13/07/2012 V12.04
6. HUI-BFB7A Tiếng   Anh 3 6 2   – 6 13/07/2012 V11.05
7. HUI-BFB7B Tiếng   Anh 3 6 2   – 6 13/07/2012 V12.01
8. HUI-BFB7C Tiếng   Anh 3 6 2   – 6 13/07/2012 V12.03
9. HUI-BFB7D Tiếng   Anh 3 6 2   – 6 13/07/2012 V11.03
10. HUI-BFB7E Tiếng   Anh 3 6 2   – 6 13/07/2012 V12.04
11. HUI-BFB7F Tiếng   Anh 3 6 2   – 6 13/07/2012 V13.01

Mọi thắc mắc hay góp ý, sinh viên liên hệ trực tiếp văn phòng Khoa hoặc email về khoaquocte@hui.edu.vn

Trân trọng,

VP Khoa