Tổ chức

1. Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Văn Vinh

2. Phó Giám đốc:

+ ThS. Bùi Đình Tiền

+ TS. Nguyễn Quang Vinh

3. Giáo vụ Khoa: Võ Thị Mỹ Phượng

4. Chuyên viên:

+ Trần Thị Hồng Thúy

+ Nguyễn Minh An

5. Giảng viên cơ hữu:

+ TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

+ ThS. Nguyễn Quốc Cường

+ ThS. Phan Trí Thức

+ ThS. Phan Thanh Huyền

+ ThS. Nguyễn Thị Phong Linh

+ ThS. Huỳnh Quang Minh (đang làm Tiến sỹ ở Úc)

+ ThS. Tống Thị Thanh Huyền (đang làm Tiến sỹ ở Úc)

+ ThS. Phan Tuyết Nga (đang làm Tiến sỹ ở Newzealand)

6. Giảng viên đang cộng tác: Trung tâm mời nhiều giảng viên thỉnh giảng trình độ cao (GS, PGS, TS, ThS) và giỏi chuyên môn từ các khoa chuyên ngành trong trường cũng như các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

7. Liên lạc:

+ Địa chỉ: Phòng E3.03, Cơ sở chính -ĐH Công Nghiệp TP. HCM (12 Nguyễn Văn Bảo, P4, Q.Gò Vấp, TP. HCM)

+ Điện thoại: (08) 3 8940 390 ext 106

+ Email: khoaquocte@hui.edu.vn và cict@iuh.edu.vn

 

%d bloggers like this: