Thông báo về việc nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương và ngày 30/4, 01/05 năm 2013

Trung tâm Hợp tác và Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo về  việc nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương và ngày 30/4, 01/05 năm 2013 như sau:Click here.

Trân trọng,

VP Trung tâm

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: